Diensten

Glastuinbouwprojecten; kwaliteit van begin tot einde

Loopt u met ideeën voor een nieuw glastuinbouwproject. Bent u op zoek naar concepten en oplossingen om uw energiesystemen te moderniseren of uw klimaat te optimaliseren. Of wilt u bestaande bedrijven verduurzamen en verbeteren? Hortivision loopt met u mee tijdens het hele project en bewaakt de kwaliteit, van ontwerp tot en met de oplevering.

1

Programma van eisen

Voor we met de uitvoering van een project starten, moeten we eerst de uitgangspunten duidelijk maken. Klimaat en energie zijn voor de meeste bedrijven bepalend en dat is de reden dat daar ons startpunt ligt. Op basis van uw toekomstplannen en investeringsmogelijkheden kunnen we een programma van eisen opstellen. Zodra uw wensen duidelijk zijn, starten we met de concrete uitwerking daarvan.

2

Ontwerpen

Op basis van de geïnventariseerde wensen en mogelijkheden, start het ontwerpproces. Wij verzorgen het ontwerp en sturen waar nodig gespecialiseerde ontwerpers of leveranciers aan voor deelontwerpen, om uiteindelijk tot een totaalontwerp te komen. Onze voorkeur gaat uit om het ontwerp te maken in een bouwteamverband met daarin voor de kweker vertrouwde relaties. Daaruit volgen dan de projecttekeningen en werkomschrijvingen die onmisbaar zijn voor het tot stand brengen van een integraal ontwerp. Indien gewenst verzorgen we gedetailleerde werkomschrijvingen voor de selectie van leveranciers.

3

Selectie en inkoop

Zodra we het technisch ontwerp met de bijbehorende tekeningen en berekeningen gereed hebben, kunnen wij de afzonderlijke projectvoorstellen laten opstellen. Aan de hand van het integraal ontwerp kunnen we de projectvoorstellen technisch en financieel beoordelen.

Na controle op compleetheid en kwaliteit volgt een financiële controle aan de hand van een goed onderbouwde projectbegroting. Bij een positieve beoordeling door de opdrachtgever zal tot selectie en inkoop van de diverse onderdelen voor het project worden overgegaan. Dit proces gaat wat ons betreft veel verder dan offertes aanvragen en vergelijken. In een modern procurementproces hanteren wij een breed scala aan selectiecriteria, die ook sterk afhankelijk zijn van uw uitgangspunten en waarden.

4

Projectmanagement

De realisatie van een project is altijd een hectische periode. Het is geen activiteit die een ondernemer ‘er even bij doet’. Wij kunnen als projectmanagers namens u de complete realisatie, van eerste paal tot opening, in goede banen leiden. Als projectmanager organiseren en leiden wij de bouwvergaderingen, sturen we de leveranciers aan en bewaken wij de planning en budgetten.

5

Oplevering en nazorg

Zodra het project zijn voltooiing nadert, is het belangrijk om op cruciale onderdelen opleveringscontroles uit te voeren. Zijn de temperatuurtrajecten zoals we ze hebben afgesproken, voldoet de ventilatie aan de normen en werken alle installaties zoals ze zouden moeten. Wij zorgen dat de werking van de verschillende onderdelen wordt gecontroleerd en zorgen voor terugkoppeling naar zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het zijn essentiële acties voor een probleemloos werkend eindproduct.