Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

Hortivision verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. We kunnen echter geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Hortivision aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Privacy
Hortivision respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om vraagt, te kunnen voldoen. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

Auteursrecht
Op alle teksten op Hortivision.nl rust auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, te framen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hortivision.

Cookies
Hortivision maaakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je onze site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek. Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser.

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Hortivision zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Hortivision geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@hortivision.nl.